3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu - „Stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.1 „Turystyka” Schemat I „Infrastruktura turystyczna”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 9 sierpnia 2013 roku.

  Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej, w skład której wchodzą następujące elementy inwestycyjne:

  1. Marina

  Obszar zagospodarowany dla obsługi jednostek pływających w ramach indywidualnego korzystania z wód jeziora zarówno łodzi żaglowych jak i sprzętu pływającego typu kajaki, żaglówki, rowery wodne itp.

  Elementy wchodzące w skład tego etapu inwestycji to między innymi:

  • pomosty pływające oświetlone z miejscami do cumowania jednostek pływających wyposażone w instalacje do obsługi tych jednostek,
  • slip do wodowania łódek,
  • plac utwardzony na lądzie.

  2. Kąpielisko

  Zaplanowano pomosty pływające z miejscami do plażowania oraz zabaw z dziećmi.

  Przewiduje się zainstalowanie pochylni – zjeżdżalni, mini skoczni do wody, wyposażone w środki ochrony i bezpieczeństwa w postaci poręczy, stanowiska dla ratownika.

  Elementy wchodzące w skład tego etapu inwestycji to między innymi:

  • pomosty pływające z oświetleniem i poręczami,
  • urządzenia do zabaw na wodzie (zjeżdżalnia, pochylnie, boisko do piłki „wodnej”),
  • urządzenia pomostowe i kąpielowe dla osób niepełnosprawnych.

  3. Skwer rekreacyjny na terenie nieruchomości gminnej o nazwie „Łazienki” wraz z urządzeniami spacerowo – wypoczynkowymi oraz boiskiem sportowym.

  W ramach zadania planuje się budowę fontanny, ścieżek spacerowych, montaż ławek, kwietników, utwardzenie miejsca postojowego z ciągami pieszo – jezdnymi, remont istniejącego boiska z płytą o nawierzchni asfaltowej, przebudowę miejsc siedzących (widowni) wraz z budową nowych miejsc, budowę siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na plaży. Teren będzie uzbrojony w instalacje typu „LED”, nawodnienia, sieć wodno - kanalizacyjną. Zaplanowano lokalizację miejsc uzbrojonych w infrastrukturę techniczną dla plenerowych imprez rozrywkowych. 

  Projekt realizowany będzie w miejscowości Powidz, Gmina Powidz, Powiat Słupca.

  Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do zwiększenia znaczenia usług turystycznych i rekreacyjnych w Wielkopolsce poprzez budowę bazy turystyczno – rekreacyjnej, pozwalającej na organizację czynnego wypoczynku i rekreacji 
  o znaczeniu regionalnym. Długofalowym celem strategicznym realizacji planowanego przedsięwzięcia jest podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru nie tylko powiatu słupeckiego, ale całego województwa wielkopolskiego oraz zwiększenie poziomu korzyści społecznych i ekonomicznych ze sfery turystyki.

  Ponadto Beneficjent wskazuje na fakt, iż realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się m.in. do poprawy estetyki miejscowości, promocji gminy i regionu jako miejsca o wyjątkowo bogatej ofercie turystyczno – rekreacyjnej i kulturowej oraz przede wszystkim przyczyni się do rozwoju turystyki kwalifikowanej oraz biznesowej.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Powidz.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 4 926 423,04 PLN. Wnioskowany przez beneficjenta poziom dofinansowania projektu wynosi 65% kosztów kwalifikowanych[1].

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2013  – 2014.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych[2] w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 9 sierpnia 2013 roku.

  Data publikacji: 05.07.2013 r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

   


  [1] Dostępność środków w ramach Działania 6.1 uzależniona jest od zmian kursu Euro i wystąpienia
  ew. oszczędności przetargowych. Beneficjent zaakceptował możliwość obniżenia wnioskowanej kwoty dofinansowania.

   

  [2] Obecnie dostępność środków w Działaniu 6.1 nie pozwala na dofinansowanie projektu w pełnej wnioskowanej przez beneficjenta kwocie i może ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro i wystąpienia ew. oszczędności przetargowych w ramach przedmiotowego Działania WRPO.

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15453211

  Odwiedza nas 369 gości oraz 0 użytkowników.