3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Budowa Parku Technologicznego DELPHI w Ostrowie Wielkopolskim”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Budowa Parku Technologicznego DELPHI w Ostrowie Wielkopolskim” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego, wolnostojącego budynku hali (3 375 m²) i połączonego z nim budynku socjalno – biurowego ( 1 125 m²) wraz
  z infrastrukturą towarzyszącą i kompleksowym zagospodarowaniem działki przy ulicy Spichrzowej w Ostrowie Wielkopolskim. W skład zabudowy, na której funkcjonować będzie park technologiczny DELPHI znajdą się następujące pomieszczenia technologiczne:

   • laboratorium badawcze i pomiarowe,
   • prototypownia,
   • narzędziownia.

  W laboratorium prowadzone będą badania wymienników ciepła oraz komponentów zgodnie z normami i specyfikacjami klientów. Testowanie wymienników prowadzone będzie pod kątem wydajności, erozji wewnętrznej, korozji zewnętrznej, wytrzymałości czy czystości.

  W prototypowni następować będzie budowa prototypów wymienników ciepła dla układu chłodzenia silnika, powietrza doładowanego, klimatyzacji i grzejników. Stosowane tam będą takie procesy technologiczne jak: obróbka plastyczna czy wiórowa, mycie, spawanie, lutowanie oraz montaż.

  W narzędziowni z kolei odbywać się będą takie procesy jak:

   • przygotowanie konstrukcji i technologii oprzyrządowania prototypowego i produkcyjnego dla nowych projektów i bieżącego utrzymania produkcji
   • wykonanie wszelkiego rodzaju oprzyrządowania (np. tłoczniki, formy wtryskowe, urządzenia montażowe, moduły walcujące, sprawdziany  itp.) na bazie procesów obróbczych metali.

  W ramach projektu zakupione zostaną także urządzenia, maszyny do prowadzenia ww. prac badawczych.

  Dzięki realizacji przedmiotowego projektu istnieje możliwość zrewolucjonizowania działalności typowych organizacji otoczenia biznesu takich jak: inkubatory, izby. Beneficjent chce zaproponować branżowym firmom konkretne poznanie otoczenia w jakim działa rynek motoryzacyjny poprzez poznanie odpowiednich systemów jakości, systemów pomiarowych czy zdolności procesów oraz stworzenie możliwości wykonywania zleceń na rzecz Parku (udział w realizacji prototypów). Na kolejnym etapie współpraca z Parkiem może przybrać nawet formę kooperacji w zakresie wykonawstwa podzespołów czy całych elementów.

  Realizacja zaplanowanej inwestycji przewiduje znaczące zaangażowanie lokalnych firm w proces przygotowania elementów składowych prototypów i przyrządów, a także pomocy warsztatowej do montażu. Również elementy i pomoce laboratoryjne niezbędne do funkcjonowania parku będą wykonywane przez współpracujące firmy. Beneficjent poprzez swoją działalność badawczo – laboratoryjną pozwoli na rozwój małej przedsiębiorczości branżowej w zakresie nowych technik wytwarzania, głównie w zakresie obróbki plastycznej jak również przetwórstwa tworzyw sztucznych.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest DELPHI Polska Park Technologiczny Sp. z o.o. s.k w Ostrowie Wielkopolskim.

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 29 200 000,00 PLN. Szacunkowe koszty kwalifikowane wynoszą 23 700 000,00 PLN a maksymalny udział środków UE
  w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w Działaniu 1.4 wynosi 40% tj. 9 500 000,00 PLN.

  Przewidywany okres realizacji projektu to: luty 2013 – grudzień 2013.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
  w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 28 stycznia 2013r.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się
  w dniu 28 stycznia 2013 r.

  Data publikacji: 27.12.2012r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15503967

  Odwiedza nas 624 gości oraz 0 użytkowników.