3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – etap II”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu pt. „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – etap II” jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy warunków rozwoju ludności. Wyznaczony cel jest ukierunkowany na zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych, czego istotnym elementem jest poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, a także standardów wyposażenia w sprzęt medyczny. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej wymusza modernizowanie i przebudowę zakładów, a także wprowadzanie zmian organizacyjnych, w wyniku czego zwiększona zostanie efektywność działania, a także obniżone koszty funkcjonowania Zakładów.

  Projekt będzie realizowany przez Wojewódzkie Jednostki Ochrony Zdrowia, podlegającego Samorządowi Województwa Wielkopolskiego wskazane poniżej. Na wspomnianą operację składać się będą następujące zadania projektowe:

   • Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia (etap II) – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu - modernizacja Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu: Kardiologicznego, Neurochirurgicznego, Okulistyki i części Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, a także Apteki szpitalnej.
   • Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (etap II) – montaż szybu dźwigowego i windy oraz budowa zamkniętego podjazdu dla karetek szpitalnych.
   • Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia (etap II) - Wojewódzki Szpital w Koninie – modernizacja i przebudowa pomieszczeń w segmencie B oraz zakup endoskopów wraz z wyposażeniem i torem wizyjnym oraz zakup i montaż aparatu cyfrowego RTG.

  Realizacja projektu „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie – etap II” umożliwi stworzenie optymalnych warunków do wykonywania świadczeń zdrowotnych, zapewnienie wysokiego standardu zabiegów oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego i funkcjonowania ww. Zakładów. Będzie to kolejny krok w celu dostosowania jednostek ochrony zdrowia do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 10 930 000,00 PLN, natomiast łączna wnioskowana kwota dofinansowania ze środków EFRR to 10 820 000,00 PLN. Maksymalny przewidywany poziom dofinansowania projektu wynosi 99% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji operacji to rok 2013.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych* w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
  w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11 stycznia 2013r.

  Obecnie dostępność środków w Priorytecie V to około 16,6.mln PLN.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 11 stycznia 2013 r.

  Data publikacji: 11.12.2012r
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15179220

  Odwiedza nas 201 gości oraz 0 użytkowników.