3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego dla potrzeb Instytutu Rozbitek – Etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego dla potrzeb Instytutu Rozbitek – Etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, na Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  Przedmiotem projektu jest rewitalizacja spichlerza – jednego z obiektów zespołu folwarcznego z poł. XIX w. i pocz. XX w. (wpisany w rejestr zabytków, nr rej.:2559/A z 22.09.1995r.) i adaptacja jego powierzchni w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni dydaktyczno – wystawowej z niewielkimi przestrzeniami dydaktycznymi oraz warsztatowymi dla organizacji różnego rodzaju wystaw i wernisaży. Projekt realizowany będzie na terenie zespołu pałacowo – parkowego w miejscowości Rozbitek, gmina Kwilcz, powiat międzychodzki.

  Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do budowy artystycznej platformy, która poprzez muzykę i film chce budować silniejsze związki między społeczeństwem, sztuką i środowiskiem. Dzięki rozwojowi mediów sfera audiowizualna staje się dziś wspólnym językiem społeczeństw. Polskie społeczeństwo jest dziś pełnoprawnym członkiem globalnej wspólnoty opartej na wiedzy i informacji.

  Ponadto realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na większy udział kultury w życiu mieszkańców, ma szanse przyczynić się do zachowania oraz wzmocnienia tożsamości kulturowej społeczeństwa województwa wielkopolskiego, co skutkować będzie rozwojem kapitału ludzkiego, wzmocnieniem spójności społecznej regionu i zwiększeniem znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy regionu, wzmacniając tym samym jego potencjał.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Fundacja Instytut Rozbitek w Poznaniu – organizacja non profit, założona przez Jana A.P. Kaczmarka.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 7 000 000,00 PLN. Wnioskowany przez beneficjenta poziom dofinansowania projektu wynosi 60% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2012 (II kwartał) – 2014 (III kwartał).

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 9 listopada br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 9 listopada  2012 r.

  Data publikacji: 08.10.2012 r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15178570

  Odwiedza nas 357 gości oraz 0 użytkowników.