3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”, przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.1 „Turystyka”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”, przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.1 „Turystyka”.

  Przedmiotem projektu jest stworzenie produktu turystycznego regionu pn. Pilska strefa aktywności turystycznej.

  Wybudowana zostanie ogólnodostępna infrastruktura turystyczno – rekreacyjna łącząca 4,5 km szlaku wodnego rzeki Gwdy, ścieżki pieszo – rowerowe  z miejscami piknikowymi i rekreacyjnymi wzdłuż brzegów rzeki oraz na wyspie miejskiej. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Piła.

  W skład przedmiotowego projektu wchodzą następujące części projektu:

   • Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż lewego brzegu rzeki Gwdy od Mostów Królewskich do kładki na wyspie miejskiej przy restauracji Młyn.
   • Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego od kładki na wyspie miejskiej od strony al. Niepodległości wzdłuż bulwarów Chatellerault po prawej stronie rzeki Gwdy do Placu Staszica.
   • Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne centrum wyspy miejskiej wraz
   • z ciągiem pieszo – rowerowym i małą architekturą.
   • Uzupełnienie programu rekreacyjnego wyspy o bezpieczny plac zabaw dla dzieci.
   • Budowa turystycznych przystani wodnych na rzece Gwdzie w Pile.

  Realizacja przedmiotowego projektu będzie miała istotny wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Piły i regionu oraz wzmocnienie potencjału turystycznego Wielkopolski. Północna Wielkopolska i miasto Piła – centrum gospodarcze, kulturalne, akademickie i turystyczne subregionu – jest miejscem uprawiania turystyki kwalifikowanej: kajakowej, rowerowej, pieszej i konnej. Naturalne atuty miasta, z uwagi na słabe zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne, nie były do tej pory należycie wykorzystane, ze względu na brak w otoczeniu miasta i Północnej Wielkopolsce infrastruktury koniecznej dla rozwoju turystyki wodnej.

  Celem projektu jest wzrost znaczenia turystyki wodnej i rowerowej w rozwoju subregionu pilskiego i Wielkopolski, poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na rzece Gwdzie i w jej otoczeniu. Celami szczegółowymi, jakie zamierza osiągnąć beneficjent w wyniku realizacji projektu są:

   • Wykorzystanie potencjału turystycznego i przyrodniczego rzeki Gwdy, w powiązaniu z istniejącymi szlakami wodnymi w Wielkopolsce.
   • Doinwestowanie i podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej z zakresu turystyki wodnej i rowerowej.
   • Wykreowanie markowego produktu turystycznego Pilska strefa aktywności turystycznej i rozszerzenie oferty turystycznej miasta i regionu.
   • Wzmocnienie identyfikacji społecznej walorów turystycznych i przyrodniczych.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Piła.

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 7 958 159,87 PLN, z czego część stanowią koszty niekwalifikowane. Szacunkowe koszty kwalifikowane wynoszą  7 525 670,28 PLN. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w Działaniu 6.1 (Schemat I) wynosi 65%.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2012 – 2014 (II kwartał).

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 9 listopada br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 9 listopada  2012 r.

  Data publikacji: 08.10.2012 r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15458702

  Odwiedza nas 172 gości oraz 0 użytkowników.