3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu, zgłoszonego do wpisania do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO przez Gminę Piłę, jest budowa ulicy Philipsa w Pile, gminnej drogi zbiorczej na odcinku od ul. Podchorążych (droga powiatowa nr 1231P) do al. Wyzwolenia wraz z nowym przebiegiem odcinków ul. Podchorążych i al. Wyzwolenia, z odwodnieniem i oświetleniem oraz skrzyżowaniami typu rondo z al. Powstańców Wielkopolskich (droga wojewódzka nr 188), ul. Kossaka (droga powiatowa nr 1177P) i skrzyżowaniem zwykłym z ul. Chodkiewicza.

  Powyższa inwestycja jest elementem tworzonej drugiej ramy komunikacyjnej miasta Piła. Jej budowa i sprawne funkcjonowanie ma bardzo duże znaczenie dla układu komunikacyjnego subregionu pilskiego i Województwa Wielkopolskiego. Projekt ma docelowo spełniać funkcje śródmiejskiego ciągu komunikacyjnego zapewniającego wygodne przemieszczanie się pojazdów pomiędzy osiedlami mieszkalnymi, terenami aktywności gospodarczej. Realizacja powyższego projektu ma spełniać funkcję wyprowadzającą i udrożniającą ruch kołowy w Pile, a także podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Zaplanowana inwestycja ma duże znaczenie w aspekcie gospodarczym. Przebieg projektowanej trasy ulicy odbywa się w obszarze intensywnego zagospodarowania
  o charakterze przemysłowo – składowym na odcinku od ul. Kossaka do al. Powstańców Wlkp. Jego realizacja ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych, co w znacznym stopniu poprawi atrakcyjność inwestycyjną i warunki ekonomiczne miasta Piły i Północnej Wielkopolski. Zostaną stworzone szanse do zwiększenia mobilności mieszkańców Wielkopolski.

  Inwestycja wpłynie na rozwój gospodarczy i społeczny regionu Wielkopolski poprzez zredukowanie czasu podróży, zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych poprzez usprawnienie dostępu do nich, poprawę bezpieczeństwa ruchu, zredukowanie zatłoczenia w centrum miasta oraz pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska. Bezpośrednim materialnym efektem zrealizowanych działań będzie nowy odcinek drogi łączący bezpośrednio drogę wojewódzką nr 188 z drogami powiatowymi nr 1177P i 1231P, pośrednio drogi krajowe nr 11 i nr 10, którego powstanie przyczyni się do osiągnięcia założonych rezultatów a poprzez nie celów bezpośrednich

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Piła.

  Orientacyjny szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania stanowi 7 000 000,00 PLN, a  maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w Działaniu 2.2 (Schemat II) wynosi 80%

  Termin rzeczowej realizacji projektu przewidziany jest na lata 2012 - 2013.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 24 września br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu kończy dzisiaj tj. 24 września 2012 r.

  Data publikacji: 24.08.2012 r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15479016

  Odwiedza nas 159 gości oraz 0 użytkowników.