3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu procedury odwoławczej w odniesieniu do wniosku z Działania 1.2 Schemat IV (konkurs 21/I/2014) WRPO na lata 2007-2013

  W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” - Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs 21/I/2014) uprzejmie informujemy, iż 12 marca 2015 roku wniosek pierwotnie odrzucony został przekazany do dalszej oceny.

  Czytaj więcej...

  Szanowni Beneficjenci WRPO

  W związku ze zbliżającym się końcem okresu sprawozdawczego, przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania za I półrocze 2014r. z realizacji projektu. Obecnie obowiązek składania wniosków o płatność pełniących funkcję sprawozdawczą został określony w terminie półrocznym. W związku z tym wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą należy składać do piątego dnia miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego, czyli do 5 stycznia i do 5 lipca.

  Czytaj więcej...

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 7.1 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  W związku z zakończoną pozytywną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, dnia 05 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu pn.: „Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”, złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

  Czytaj więcej...

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14765725

  Odwiedza nas 221 gości oraz 0 użytkowników.