Zmiany do trzydziestej szóstej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W dniu 30 czerwca 2016r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do trzydziestej szóstej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany oraz uzasadnienie tych zmian zamieszczone są w Uchwale 2300/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r., która znajduje się w załączniku.