Przyjęcie czterdziestej siódmej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 10 grudnia 2015r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął czterdziestą siódmą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 14.12.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji