Przyjęcie czterdziestej czwartej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 22 października 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął czterdziestą czwartą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 27.10.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji