Zmiany do trzydziestej ósmej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO na lata 2007-2013

W dniu 12 marca 2015r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do trzydziestej ósmej częściIndykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany oraz uzasadnienie tych zmian zamieszczone są w Uchwale Nr 330/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2015, która znajduje się w załączniku.

Data publikacji: 13.03.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania