Przyjęcie dwudziestej trzeciej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 14 sierpnia 2013r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął dwudziestą trzecią część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 19.08.2013 r.
Oddział Koordynacji i Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego