Zmiany do trzynastej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO

W dniu 27 czerwca 2013r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do trzynastej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany oraz uzasadnienie tych zmian zamieszczone są w Uchwale
Nr 3592/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2013, która znajduje się w załączniku.

Data publikacji: 27.06.2013 r.
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego