Przyjęcie dwudziestej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 22 lutego 2013r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął dwudziestą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.