Przyjęcie jedenastej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 3. lutego 2012r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął jedenastą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 06.02.2012 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu