Przyjęcie dziesiątej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 25 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął dziesiątą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 29.11.2011 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego