Zmiana pierwszej i drugiej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 13 stycznia 2011r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął kolejne zmiany do pierwszej i drugiej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany oraz uzasadnienie tych zmian zamieszczone są w Uchwale nr 178/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2011r., która znajduje się w załączniku.

Data publikacji: 18.01.2011 r. 
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego