Przyjęcie ósmej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 18 listopada 2010r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął ósmą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).


Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 19.11.2010r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu