Zmiana pierwszej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 4 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął kolejne zmiany do pierwszej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany oraz uzasadnienie tych zmian zamieszczone są w Uchwale Nr 4632/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r., która znajduje się w załączniku.

 

Data publikacji: 9.11.2010 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego