Zmiana drugiej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 23 sierpnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął kolejne zmiany do drugiej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany oraz uzasadnienie tych zmian zamieszczone są w Uchwale nr 4289/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2010, która znajduje się w załączniku.

Data publikacji: 07.09.2010 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego