Przyjęcie siódmej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 26 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął siódmą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 01.09.2010 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego