Wzór umowy w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego dla Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze

W załączniku publikujemy wzór umowy w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Priorytetu III WRPO (tzw. pre-umowę) oraz uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w tej sprawie.

 

Data publikacji: 31.07.2008r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Załączniki:

Wzór umowy w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Priorytetu III WRPO.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2008r. zatwierdzająca w/w dokument.