Wzór pre-umowy i wzór zobowiązania dla projektów kluczowych WRPO

W załącznikach publikujemy dokumenty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego: wzór pre-umowy oraz wzór zobowiązania do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego WRPO.

1. Wzór umowy w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Priorytetów II, IV-VI WRPO

2. Wzór uchwały ZWW w sprawie: przygotowania do realizacji indywidualnego projektu kluczowego oraz wzór zobowiązania do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego

3. Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2008r. zatwierdzające w/w dokumenty.


Data publikacji: 04.07.2008r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Załączniki:

Wzór umowy w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Priorytetów II, IV-VI WRPO

Wzór uchwały ZWW w sprawie: przygotowania do realizacji indywidualnego projektu kluczowego oraz wzór zobowiązania do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego

Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2008r. zatwierdzające w/w dokumenty