3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

  Infrastruktura dla kapitału ludzkiego nastawiony jest na rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia. Zakłada się: dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, poprawę standardów opieki medycznej, zmniejszenie poziomu zachorowalności na choroby społeczne, oraz wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych w dostępie do infrastruktury społecznej.

  Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

  5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
  5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
  5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
  5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

  Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - potencjalni beneficjenci:

                      - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                      - jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną;
                      - jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną;
                      - szkoły wyższe;
                      - osoby prawne i fizyczne, będące organizacjami prowadzącymi szkoły i            
                        placówki oświatowe;
                      - jednostki naukowe;
                      - organizacje pozarządowe;
                     - zakłady opieki zdrowotnej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
                      - instytucje kultury;
                      - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych
                         związków wyznaniowych;
                      - partnerzy społeczni i gospodarczy;

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  marzec 2020
  N P W Ś C Pt S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15949099

  Odwiedza nas 377 gości oraz 0 użytkowników.