3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Priorytet III. Środowisko przyrodnicze

  Środowisko przyrodnicze zakłada poprawę stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu. W ramach tego priorytetu działania ukierunkowane są na: zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska, poprawę zaopatrzenia w wodę, poprawę gospodarki odpadami, ochronę przyrody, ochronę powietrza, rozbudowę systemów bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także racjonalne gospodarowanie energią.

  Priorytet III. Środowisko przyrodnicze

  3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
  3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
  3.3 Wsparcie ochrony przyrody
  3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
  3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa
  3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
  3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

  Priorytet III. Środowisko przyrodnicze - potencjalni beneficjenci:

                      - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                      - jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną;
                      - admnistracja rządowa;
                      - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
                      - przedsiębiorcy/MSP;
                      - organizacje pozarządowe;
                      - jednostki naukowe;
                      - szkoły wyższe;
                      - osoby prawne i fizyczne, będące organizacjami prowadzącymi szkoły
                        i placówki oświatowe;
                      - instytucje kultury;
                      - zakłady opieki zdrowotnej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
                      - parki narodowe i krajobrazowe;
                      - jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną;
                      - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
                      - spółki wodne;
                      - partnerzy społeczni i gospodarczy;

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  marzec 2020
  N P W Ś C Pt S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15948381

  Odwiedza nas 307 gości oraz 0 użytkowników.