3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna

  Infrastruktura komunikacyjna dotyczy zwiększenia wymiany gospodarczej z otoczeniem na rzecz wzrostu zatrudnienia. Podjęte będą m.in. takie działania, jak: podniesienie jakości infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, transportu zbiorowego, łączności oraz informatycznej, a także zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności oraz powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi.

  Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna

  2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)
  2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)
  2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego
  2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
  2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego
  2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej
  2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
  2.8 Zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego 

  Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna - potencjalni beneficjenci:

   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
   • jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną;
   • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną;
   • jednostki naukowe;
   • szkoły wyższe;
   • osoby prawne i fizyczne, będące organizacjami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;
   • instytucje kultury;
   • organizacje pozarządowe;
   • partnerzy społeczni i gospodarczy;
   • zakłady opieki zdrowotnej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
   • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
   • przedsiębiorcy/MSP;
   • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  16027318

  Odwiedza nas 129 gości oraz 0 użytkowników.