3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  UCHWAŁY KOMITETU MONITORUJĄCEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013

  Posiedzenie KM WRPO
  Podjęte uchwały KM WRPO oraz załączniki do uchwał
  ROK 2017  

  XXX posiedzenie
  28 marca 2017 r.

  nr 63-2017 przyjęcie Sprawozdania końcowego z wdrażania WRPO 2007-2013
  Sprawozdanie końcowe z wdrażania WRPO 2007-2013
  Załączniki do Sprawozdania końcowego z wdrażania WRPO 2007-2013

  ROK 2016  

  tryb obiegowy
  22 czerwca 2016 r.

  nr 62-2016 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2015
  Materiał pomocniczy - Opis Instrumentów Inżynierii Finansowej 2007-2013
  JEREMIE WRPO Zał I_Matryca instrumentów finansowych 2007-2013 za 2015 r
  JESSICA WRPO Zał. I_Matryca instrumentów finansowych 2007-2013 za 2015 r.

  ROK 2015  
  XXIX posiedzenie KM WRPO                                          
  24 czerwca 2015 r.

  nr 61-2015 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2014.pdf
  nr 61-2015 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2014.doc
  nr 61-2015 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2014
  nr 60-2015 regulamin.pdf
  nr 60-2015 regulamin.doc

  tryb obiegowy
  6 marca 2015

  nr 59-2015 zm. kryteriów wyboru projektów.doc
  nr 59-2015 zm. kryteriów wyboru projektów.pdf
  nr 59-2015 tabela zmian.doc
  nr 59-2015 tabela zmian.pdf
  nr 59-2015 zał. do tabeli zmian.doc
  nr 59-2015 zał. do tabeli zmian.pdf
  Kryteria wyboru projektów marzec 2015.pdf

  ROK 2014  
  XXVIII posiedzenie KM WRPO       
  12 grudnia 2014 r.
  nr 58-2014 realokacje.doc
  nr 58-2014 realokacje.pdf
  tryb obiegowy
  29 września 2014 roku
  nr 57-2014 realokacje.doc
  nr 57-2014 realokacje.pdf
  XXVII posiedzenie KM WRPO
  27 czerwca 2014 r.

  nr 54-2014 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2013.doc
  nr 54-2014 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2013.pdf
  nr 54-2014 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2013.pdf
  nr 55-2014 realokacje.doc
  nr 55-2014 realokacje.pdf
  nr 56-2014 Kryteria wyboru projektów.doc
  nr 56-2014 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 56-2014 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  Kryteria wyboru projektów czerwiec 2014.pdf

  tryb obiegowy
  13 czerwca 2014 roku

  nr 53-2014 realokacje.doc
  nr 53-2014 realokacje.pdf

   

  tryb obiegowy
  29 maja 2014 roku

   

  nr 51-2014 Kryteria wyboru projektów - Uchwała.doc
  nr 51-2014 Kryteria wyboru projektów - Uchwała.pdf
  nr 51-2014 załącznik.doc
  nr 52-2014 realokacje.doc
  nr 52-2014 realokacje.pdf
  Aktualnie obowiązujące Kryteria wyboru projektów - wersja maj 2014

  tryb obiegowy
  3 marca 2014 roku

  nr 50-2014 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 50-2014 Kryteria wyboru projektów.doc
  Kryteria wyboru projektów - wersja marzec 2014

  ROK 2013  

   

  XXVI posiedzenie KM WRPO 
  9 grudnia 2013 r.

   

  nr 48-2013 realokacje
  nr 49-2013 Kryteria wyboru projektów
  nr 49-2013 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów
  aktualnie obowiązujące Kryteria wyboru projektów grudzień 2013

  XXV posiedzenie KM WRPO
  26 czerwca 2013 r.

  nr 46-2013 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2012
  nr 46-2013 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2012
  nr 47-2013 realokacje

  ROK 2012
   

  XXIV posiedzenie KM WRPO
  21 grudnia 2012 r.

  nr 44-2012 regulamin
  aktualny regulamin
  nr 45-2012 realokacje

  XXIII posiedzenie KM WRPO
  15-16 listopada 2012 r.

  nr 43-2012 Kryteria wyboru projektów
  nr 43-2012 załączniki Kryteria wyboru projektów
  Aktualnie obowiązujące Kryteria wyboru projektów listopad 2012
  nr 42-2012 realokacje

  XXII posiedzenie KM WRPO
  - 6-7 września 2012 r.

  nr 41-2012 realokacje
  XXI posiedzenie KM WRPO
  - 26 czerwca 2012 r.

  nr 39-2012 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2011
  nr 39-2012 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2012
  nr 40-2012 realokacje

  XX posiedzenie KM WRPO
  - 1 lutego 2012 r.

  Protokół z przebiegu XX posiedzenia Komietu Monitorującego WRPO
  nr 38-2012 Kryteria wyboru projektów
  nr 38-2012 załącznik Kryteria wyboru projektów
  aktualnie obowiązujące Kryteria wyboru projektów luty 2012
  nr 37-2012 realokacji

  ROK 2011
    

  IX posiedzenie KM WRPO
  - 4 listopada 2011 r.

  nr 36-2011 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 36-2011 załączniki Kryteria wyboru projektów.pdf
  Aktualnie obowiązujące Kryteria wyboru projektów - wersja 4 listopada 2011.pdf
  nr 35-2011 realokacje.pdf
  nr 34-2011 regulamin KM WRPO.pdf
  aktualny regulamin 04.11.2011.pdf

  XVIII posiedzenie KM WRPO
  - 19 lipca 2011 r.
  Aktualnie obowiązujące kryteria wyboru projektów - wersja 19 lipca 2011.pdf
  nr 33-2011 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 33-2011 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  XVII posiedzenie KM WRPO
  - 16 czerwca 2011 r.
  nr 32-2011 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za 2010r.pdf
  nr 32-2011 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2010.pdf
  XVI posiedzenie KM WRPO
  - 6 maja 2011 r.
  nr 31-2011 propozycje zmian WRPO.pdf
  nr 31-2011 załącznik tabela zmian WRPO.pdf
  Kryteria wyboru projektów WRPO - wersja 6 maja 2011.pdf
  nr 30-2011 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 30-2011 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  ROK 2010
   
  XV posiedzenie KM WRPO
  - 16 listopada 2010 r.
  nr 29-2010 realokacje.pdf
  XIV posiedzenie KM WRPO
  - 23 lipca 2010 r.
  nr 28-2010 realokacje.pdf
  KM WRPO - tryb obiegowy
  - 15 lipca 2010 r.
  nr 27-2010 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 27-2010 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  Kryteria wyboru projektów - wersja 15 lipca 2010.pdf
  XIII posiedzenie KM WRPO
  - 28 czerwca 2010 r.
  nr 26-2010 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 26-2010 załączniki Kryteria wyboru projektów.rar
  nr 25-2010 przyjęcie kryteriów kwalifikowania projektów kluczowych.pdf
  nr 25-2010 załącznik kryteria kwalifikowania projektów kluczowych.pdf
  nr 24-2010 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za 2009r.pdf
  nr 24-2010 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2009.pdf
  XII posiedzenie KM WRPO
  - 1 czerwca 2010 r.
  nr 23-2010 realokacje.pdf
  nr 22-2010 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 22-2010 załączniki Kryteria wyboru projektów.rar
  XI posiedzenie KM WRPO
  - 19 lutego 2010 r.
  nr 21-2010 realokacje.pdf
  nr 20-2010 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 20-2010 załączniki Kryteria wyboru projektów.rar
  KM WRPO - tryb obiegowy
  - 7 stycznia 2010 r.
  nr 19-2010 przyjęcie zmian w WRPO.pdf
  nr 19-2010 załącznik tabela zmian WRPO.pdf
  ROK 2009
   
  KM WRPO - tryb obiegowy
  - 30 grudnia 2009 r.
  nr 18-2009 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 18-2009 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  X posiedzenie KM WRPO
  - 25 września 2009 r.
  nr 17-2009 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 17-2009 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  IX posiedzenie KM WRPO
  - 31 sierpnia 2009 r.
  nr 16-2009 realokacje.pdf
  VIII posiedzenie KM WRPO
  - 17 czerwca 2009 r.
  nr 15-2009 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za 2008r.pdf
  nr 15-2009 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2008.pdf
  nr 14-2009 rekomendacja listy zadań ZPORR.pdf
  nr 14-2009 załącznik lista zadań ZPORR.pdf
  nr 13-2009 regulamin.pdf
  VII posiedzenie KM WRPO
  - 15 kwietnia 2009 r.
  nr 12-2009 realokacje.pdf
  VI posiedzenie KM WRPO
  - 6 marca 2009 r.
  nr 11-2009 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 11-2009 załączniki Kryteria wyboru projektów.rar
  ROK 2008
   
  V posiedzenie KM WRPO
  - 11 grudnia 2008 r.
  nr 10-2008 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 10-2008 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 9-2008 regulamin.pdf
  KM WRPO - tryb obiegowy
  - 29 września 2008 r.
  nr 8-2008 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 7-2008 regulamin.pdf
  IV posiedzenie KM WRPO
  - 29 maja 2008 r.
  nr 6-2008 przyjęcie Planu komunikacji.pdf
  nr 6-2008 załącznik Plan komunikacji.rar
  nr 5-2008 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2007.pdf
  nr 5-2008 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2007.pdf
  nr 4-2008 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 4-2008 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  III posiedzenie KM WRPO
  - 8 lutego 2008 r.
  nr 3-2008 przyjęcie Kryteriów wyboru projektów.pdf
  nr 3-2008 załącznik Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 2-2008 rekomendacje do renegocjacji WRPO.pdf
  II posiedzenie KM WRPO
  - 18 stycznia 2008 r.
  nr 1-2008 przyjęcie regulaminu KM WRPO.pdf
  nr 1-2008 załącznik regulamin KM WRPO.pdf

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15988573

  Odwiedza nas 229 gości oraz 0 użytkowników.