Procedura powoływania członków Komitetu Monitorującego WRPO rozpoczęta

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie trybu powołania i zasad pracy Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Procedura powoływania członków Komitetu została rozpoczęta.

Poniżej zamieszczamy terminarz spotkań z poszczególnymi środowiskami, które będą reprezentowane w Komitecie. Zaproszenia na poszczególne spotkania zostały przesłane drogą pocztową.

* 19 września, godz. 10.00, sala im. Celichowskiego, Al. Niepodległości 16/18, Poznań, budynek C, III piętro - spotkanie z rektorami Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
* 20 września, godz. 14.00, sala im. Celichowskiego, Al. Niepodległości 16/18, Poznań, budynek C, III piętro - spotkanie z rektorami uczelni niepublicznych
* 26 września, godz. 9.00, sala im. Celichowskiego, Al. Niepodległości 16/18, Poznań, budynek C, III piętro - spotkanie z rektorami uczelni publicznych
* 26 września, godz. 15.00, Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 14A, (Sala Duża) - spotkanie z wójtami i burmistrzami
* 3 października, godz. 13.30, sala 141, Al. Niepodległości 16/18, Poznań - spotkanie z prezydentami miast
* 4 października, godz. 14.00, sala im. Celichowskiego, Al. Niepodległości 16/18, Poznań, budynek C, III piętro - spotkanie z Sejmikiem Gospodarczym Województwa Wielkopolskiego


Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu