3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Ogłoszenie - nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego WRPO

  Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa wielkopolskiego do zgłaszania kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (KM WRPO).

  Wymagania dot. kandydatów na członków KM WRPO:
  1. Obligatoryjne:
  a) wykształcenie wyższe
  b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  c) staż pracy lub okres prowadzenia działalności gospodarczej – min. 3 lata,
  d) kandydat musi być związany stosunkiem pracy/mianowania/powołania lub członkostwa w jednostce, którą reprezentuje,
  e) zgłoszenie kandydatury na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym wraz ze wszystkimi załącznikami (dostępnym na stronie www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl)
  2. Dodatkowe (preferowane):
  a) doświadczenie w tworzeniu/realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
  b) udział w podobnych ciałach opiniotwórczych i decyzyjnych (np. RKS, KOP, PE itp.)
  c) rekomendacja kandydatury przez odpowiedni podmiot zrzeszający


  Nie spełnienie przez kandydata któregokolwiek z kryteriów obligatoryjnych wyklucza go z dalszego procesu rekrutacyjnego.
  Do zgłoszenia kandydatów – nie więcej niż jednego z danej instytucji – uprawnione są osoby upoważnione do jej reprezentowania. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata, przedstawione przez daną instytucję kandydatury nie będą rozpatrywane.
  Każdy z kandydatów na członka KM WRPO wskazuje w zgłoszeniu swojego stałego zastępcę, który będzie uczestniczył w posiedzeniach w przypadku nieobecności właściwego członka KM WRPO. Stałego zastępcy dotyczą wymagania określone dla kandydatów na członków KM WRPO.

  W składzie KM WRPO przewiduje się łączny udział 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa wielkopolskiego.

  Zgłoszenie należy wypełnić na formularzu, znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl, którego wydrukowaną wersję wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć pocztą lub osobiście do sekretariatu Departamentu Polityki Regionalnej UMWW.

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

  do dnia 28 września 2007 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

  Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Zgłoszenia powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydatury do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (nie otwierać)”.

  W załączniku Formularz zgłoszeniowy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa wielkopolskiego, do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO).

  Udział w pracach KM WRPO jest bezpłatny. Więcej informacji na temat powoływania członków KM WRPO pod numerami telefonów: 061-854-1583, 854-1683.


  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  luty 2020
  N P W Ś C Pt S
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15689333

  Odwiedza nas 219 gości oraz 0 użytkowników.