Informacja o trybie obiegowym – 6 marca 2015 r.

W dniu 6 marca 2015 roku Komitet Monitorujący Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjął w trybie obiegowym uchwałę w sprawie zmiany Kryteriów Wyboru Projektów w ramach WRPO.

Data publikacji: 18.03.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania