Informacja o XXVIII posiedzeniu KM WRPO – 12 grudnia 2014 r.

W dniu 12 grudnia 2014 roku odbyło się XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (WRPO). Przedmiotem pierwszej części posiedzenia były realokacje środków w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze i Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe WRPO. W drugiej części spotkania omówiono stan przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Data publikacji: 18.12.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania