Informacja o XXIV posiedzeniu KM WRPO - 21 grudnia 2012r.

W dniu 21 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (WRPO).

Przedmiotem pierwszej części posiedzenia była zmiana regulaminu Komitetu Monitorującego WRPO.

Dalszą część obrad poświęcono na realokację środków w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego WRPO.

Na zakończenie zaprezentowano System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 funkcjonujący na stronie https://sep.umww.pl

Data publikacji: 11.01.2013r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego