Informacje o XXIII posiedzeniu KM WRPO - 15-16 listopada 2012r.

W dniach 15-16 listopada 2012 roku w sali konferencyjnej Hotelu Gromada w Pile odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (WRPO).

W pierwszym dniu przedmiotem pierwszej części posiedzenia były realokacje w ramach Priorytetu VI WRPO Turystyka i środowisko kulturowe oraz Kryteria Wyboru Projektów w ramach WRPO.

Dalszą część obrad poświęcono na wizytację projektów dofinansowanych w ramach WRPO. Uczestnicy posiedzenia odwiedzili Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLTOM, gdzie zaprezentowano projekt „Remont, adaptacja i wyposażenie laboratorium produkcyjnego w Pile przy Al. Poznańskiej 157 oraz lokalu gastronomicznego w Trzciance przy Pl. Pocztowym 24, a także zakup maszyn i urządzeń, samochodu ciężarowego oraz materiałów i surowców i towarów dla prowadzonej działalności gospodarczej”, który udało się zrealizować dzięki pożyczce w ramach Inicjatywy JEREMIE. Następnie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z projektem Starostwa Powiatowego w Czarnkowie pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317P na odcinku od miejscowości Smolarnia do drogi wojewódzkiej nr 180".

W drugim dniu posiedzenia zaprezentowano wyniki i rekomendacje badania ewaluacyjnego "Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy" oraz stan wdrażania Inicjatyw JEREMIE i JESSICA.

Ostatnim punktem posiedzenia była wizytacja projektów, które uzyskały wsparcie z WRPO. W pierwszej kolejności odwiedzono projekt pt. "Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego" zrealizowany przez Urząd Miasta Piły. Na zakończenie posiedzenia uczestnicy zapoznali się z projektem zrealizowany przez Gminę Miejską Chodzież pt.: „Aktywizacja terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa wodnego WOPR”.

Data publikacji 27.11.2012r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego