Informacje o XXII posiedzeniu KM WRPO - 6-7 września 2012r.

W dniach 6-7 września 2012 roku w sali konferencyjnej Hotelu Europa w Kaliszu odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (WRPO).

W pierwszym dniu przedmiotem pierwszej części posiedzenia były realokacje w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO, informacja o przeprowadzonych audytach WRPO oraz informacja o stanie wdrażania WRPO.

Dalsza część obrad objęła wizytację projektów dofinansowanych w ramach WRPO. Uczestnicy posiedzenia odwiedzili Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu, gdzie zaprezentowano projekt pn.: „Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i rekreacyjno-sportowe PWSZ w Kaliszu”. Następnie udano się do Ostrowa Wielkopolskiego na wizytację projektu Synagogi „Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku Synagogi w Ostrowie Wielkopolskim” oraz zbiornika Piaski-Szczygliczka „Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego „PIASKI-SZCZYGLICZKA” w Ostrowie Wielkopolskim.

W dniu drugim posiedzenia konsultowano zapisy aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.

Ostatnim punktem posiedzenia była wizytacja projektów, które uzyskały wsparcie z WRPO. W pierwszej kolejności odwiedzono Kino Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, gdzie zaprezentowano projekt „Cyfryzacja Kina CENTRUM przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”, a następnie przedsiębiorstwo Elektro-Plast, gdzie uczestnicy zapoznali się z projektami pn. „Wzbogacenie oferty ZPH ELEKRO-PLAST dzięki zakupowi nowych urządzeń produkcyjnych, form wtryskowych i programu wspomagającego zarządzanie produkcją” oraz „Innowacje kluczem do rozwoju Zakładu Produkcyjno – Handlowego „ELEKTRO – PLAST” Spółka z o.o.”.

Data publikacji:12.09.2012 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej