3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Instytucje zaangażowane w realizację WRPO oraz Eksperci

  Funkcję Instytucji Zarządzającej WRPO pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który wykonuje swe zadania przy pomocy Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Departament Polityki Regionalnej przy zarządzaniu WRPO współpracuje z Biurem Obsługi Funduszy UMWW, a także – z innymi departamentami UMWW (Departamentem Administracyjnym, Departamentem Finansów, Departamentem Organizacyjnym i Kadr).

  Ponadto Urząd Marszałkowski współpracuje w tym zakresie z Instytucją Certyfikującą – Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, któremu na mocy porozumienia z IC zostały oddelegowane określone zadania, a także Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Instytucja Audytowa (IA) będzie nadzorować procedury wdrażania WRPO oraz kontrolować prawidłowe wykorzystanie środków unijnych w ramach realizacji Programu. Takie kompetencje posiada Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

  Departament Wdrażania Programu Regionalnego jest odpowiedzialny za: nabór wniosków, ocenę i wybór projektów, finansowanie, a także kontrolę i monitoring projektów. Departament Polityki Regionalnej odpowiada za zarządzanie całością WRPO, monitoring, ewaluację, kontrolę programu, pomoc techniczną, informację i promocję oraz szkolenia. Ponadto prowadzi stronę internetową www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl

   


   

  Eksperci

  W celu zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny projektów, IZ WRPO dopuszcza możliwość uczestnictwa w procesie wyboru projektów do dofinansowania ekspertów, osób posiadających specjalistyczną wiedzę lub umiejętności z poszczególnych dziedzin w ramach WRPO.

  Status eksperta
  może uzyskać osoba spełniająca warunki wskazane w art. 31 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U 2009, Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz kryteria określone przez IZ WRPO (posiadanie wyższego wykształcenia-dyplom magistra i/lub inżyniera oraz min. 3-letni staż pracy w dziedzinie objętej WRPO).

  Zgodnie z art. 31 ust. 5 i 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, IZ WRPO może tworzyć i prowadzić bazę ekspertów oraz udostępniać bazę na swojej stronie internetowej. Umieszczenie danych eksperta w bazie następuje po uzyskaniu od eksperta podpisanego oświadczenia o zgodzie na zamieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta  w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów.

  Wielkopolska baza ekspertów jest włączona do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra ds. rozwoju regionalnego opublikowanej na stronie: www.mrr.gov.pl

  Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15987844

  Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.