Okresowy plan ewaluacji WRPO w 2013 roku - zmiana

Okresowy plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2013 roku - zmiana.

Data publikacji: 23.09.2013r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Ewaluacji i Oceny