Okresowy plan ewaluacji WRPO w 2013 roku

Okresowy plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2013 roku.

Data publikacji: 08.01.2013r.
Oddział Ewaluacji i Oceny
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego