Okresowy plan ewaluacji WRPO w 2012 roku

Okresowy plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2012 roku

Data publikacji: 31.01.2012r.
Oddział Ewaluacji i Oceny
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego