Okresowy plan ewaluacji WRPO w 2008 roku

Okresowy plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2008 roku

Oddział Ewaluacji i Oceny
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Załączniki:

Okresowy plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Okresowego Planu Ewaluacji na rok 2008 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Okresowego Planu Ewaluacji na rok 2008 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013