Szkolenia z działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” – poniedziałek 30 czerwca 2014 r.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w poniedziałek 30 czerwca 2014 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO - Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszeniem konkursu na Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”. Szkolenie będzie miało miejsce 30 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 (sala konferencyjna, II piętro, klatka C).

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Należy do 26 czerwca do godz. 12.00 wypełnić formularz on line (po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć „wyślij”). Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę zgłoszeń. Po zamknięciu listy tj. 26 czerwca otrzymają Państwo mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Formularz on-line:

 Szkolenia z działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” – poniedziałek 30 czerwca 2014 r.

Szkolenie jest bezpłatne, w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że miejsca parkingowe objęte są strefą płatnego parkowania.

Data publikacji: 23.06.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń