Szkolenia z działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Schemat IV Projekty Inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis – piątek 14 marca 2014 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w piątek 14 marca 2014 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO – Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP.

Spotkanie odbywa się w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Schemat IV Projekty Inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis. Szkolenie odbędzie się 14 marca br. o godz. 9.00 w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 (sala konferencyjna, II piętro, klatka C).

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Należy do 12 marca do godz. 12.00 wypełnić formularz on line (po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć „wyślij”). Wysłanie formularza oznacza automatyczny wpis na listę zgłoszeń. Przed szkoleniem otrzymają Państwo mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Formularze on-line:

 Szkolenia z działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – piątek 14 marca 2014 r.

Szkolenie jest bezpłatne, w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Data publikacji: 6.03.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń