Szkolenia z zakresu Prawidłowej realizacji projektu WRPO i dochowania jego trwałości – 9 i 10 kwietnia 2013 r.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach dla beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013 pt.: Prawidłowa realizacja projektu WRPO i dochowanie jego trwałości.

Szkolenia odbędzie się w następujących terminach:

  • 9 kwietnia 2013 r. – dla beneficjentów realizujących projekty objęte schematami pomocy publicznej (przede wszystkim przedsiębiorcy),
  • 10 kwietnia 2013 r. – dla beneficjentów realizujących projekty nieobjęte schematami pomocy publicznej (przede wszystkim jednostki sektora finansów publicznych).

Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, w salce konferencyjnej 318, III piętro (klatka C).

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Należy do 4 kwietnia do godz. 10.00 wypełnić formularz on line (po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć „wyślij”). Wysłanie formularza oznacza automatyczny wpis na listę zgłoszeń. Przed szkoleniem otrzymają Państwo mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Formularze on-line:

 Szkolenie dla beneficjentów, objęte pomocą publiczną, wtorek 9 kwietnia 2013r.

  Szkolenie dla beneficjentów, nieobjęte pomocą publiczną, środa 10 kwietnia 2013r.

W szkoleniu winny wziąć udział osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu (pracownicy merytoryczni). Uczestnicy powinni przygotować się do udziału w szkoleniu (rozważyć sposób realizacji projektu zebrać pytania i wątpliwości związane z realizowanym przez nich projektem).

Szkolenie jest bezpłatne, w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Data publikacji: 14.03.2013 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Załączniki:
Pobierz plik (Program_9_i_10_kwietnia.docx)Program 9 i 10 kwietnia101 kB