Szkolenie z Zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność z uwzględnieniem finansowania w formie zaliczek, 18.03.2013r.

Nabór został zakończony z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu dla Beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pt.: Zasady rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność z uwzględnieniem finansowania w formie zaliczek.

Szkolenie odbędzie się 18 marca br. w Poznaniu, przy ul. Szyperskiej 14 w salce konferencyjnej 318, III piętro.

Powinny w nim wziąć udział osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu (pracownicy merytoryczni). Uczestnicy winni przygotować się do udziału w szkoleniu (zwłaszcza zapoznać się z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność, rozważyć sposób realizacji projektu, przygotować ewentualne pytania i wątpliwości związane z realizowanym przez nich projektem).

Szkolenie kierowane jest głównie do Beneficjentów korzystających z dofinansowania w ramach Priorytetu I (bez Działania 1.7).

W celu rejestracji należy do 14 marca do godz. 10.00 wypełnić formularz on-line (proszę wypełnić wszystkie pola i kliknąć „wyślij”). Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Przy zgłoszeniu należy podać numer wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie jest bezpłatne, w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Data publikacji: 07.08.2013 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu