Szkolenie z wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność – piątek 23 listopada 2012 r.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu dla Beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013 pt.: Wypełnianie wniosku Beneficjenta o płatność z uwzględnieniem zasad wykorzystywania i rozliczania zaliczek.

Szkolenie organizowane w dniu 23 listopada 2012r. skierowane jest do Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu I z wyjątkiem Działania 1.7.

W szkoleniu powinny wziąć udział osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu (pracownicy merytoryczni). Uczestnicy winni przygotować się do udziału w szkoleniu (zapoznać się z Wytycznymi do wniosku Beneficjenta o płatność, rozważyć sposób realizacji projektu, przygotować ewentualne pytania i wątpliwości związane z realizowanym przez nich projektem). Szkolenie odbędzie się w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej, III piętro, salka 318, ul. Szyperska 14, Poznań.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Należy wypełnić formularz on line (proszę wypełnić wszystkie pola i kliknąć „wyślij”). Przy zgłoszeniu należy podać numer wniosku o dofinansowanie.

Formularze on-line:

 Szkolenie z wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność – piątek 23 listopada 2012 r.

Szkolenie jest w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Data publikacji: 08.11.2012 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu