Szkolenia z zakresu Wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność z uwzględnieniem zasad wykorzystywania i rozliczania zaliczek 20 i 22 marca 2012r.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w dwóch szkoleniach dla Beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pt.: Wypełnianie wniosku Beneficjenta o płatność z uwzględnieniem zasad wykorzystywania i rozliczania zaliczek.

Szkolenie organizowane w dniu 20 marca br. skierowane jest do Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu I z wyjątkiem Działania 1.7.

Szkolenie organizowane w dniu 22 marca br. skierowane jest do Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Priorytetu I Działanie 1.7 oraz Priorytetów II, IV, V i  VI.

W szkoleniu powinny wziąć udział osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu (pracownicy merytoryczni). Uczestnicy winni przygotować się do udziału w szkoleniu (zapoznać się z Instrukcją do wniosku Beneficjenta o płatność wraz z zasadami rozliczania projektów, rozważyć sposób realizacji projektu, przygotować ewentualne pytania i wątpliwości związane z realizowanym przez nich projektem). Szkolenie odbędzie się w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej, III piętro, salka 318, ul. Szyperska 14, Poznań.

Ilość miejsc jest ograniczona, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń! Należy wypełnić formularz on line (proszę wypełnić wszystkie pola i kliknąć „wyślij”). Przy zgłoszeniu należy podać numer wniosku o dofinansowanie.  

Szkolenie jest bezpłatne, ponieważ w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Formularze on-line:

 Szkolenie z Priorytetu I z wyjątkiem Działania 1.7. - wtorek 20 marca 2012 r.

 Szkolenie z Priorytetu I Działanie 1.7 oraz Priorytetów II, IV, V i  VI. - czwartek 22 marca 2012 r.

Data publikacji: 2 marca 2012 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu