Szkolenie z Działania 6.2, Schemat III – piątek 16 grudnia 2011 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje 16 grudnia 2011 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 6.2, Schemat III WRPO.

Szkolenie odbywa się w związku ze zbliżającym się konkursem na Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat III Infrastruktura kin. Spotkanie zaplanowano na 16 grudnia br., miejsce spotkania: siedziba Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, salka konferencyjna, I p., ul. Szyperska 14, Poznań.

Ilość miejsc jest ograniczona, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń! Należy - do dnia 14 grudnia br. do godziny 14.00 wypełnić formularz on line (proszę wypełnić wszystkie pola i kliknąć „wyślij”).

Wysłanie zgłoszenia oznacza automatyczny wpis na listę obecności. Przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo również potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników – finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Formularze on-line:

 Szkolenie z Działania 6.2, Schemat III – piątek 16 grudnia 2011 r.


Data publikacji: 9.12.2011 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu