Szkolenia z zakresu Prawidłowej realizacji projektu WRPO–7 grudnia 2011 r.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dla beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pt.: Prawidłowa realizacja projektu WRPO.

Szkolenie Prawidłowa realizacja projektu WRPO (7 grudnia br.) skierowane jest do beneficjentów (którzy złożyli już wnioski o dofinansowanie i/lub realizują projekty) projektów o charakterze inwestycyjnym, dla których nie przewiduje się stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp. oraz tych, w których przewiduje się stosowanie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp.

W szkoleniu winni wziąć udział pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu (pracownicy merytoryczni). Uczestnicy winni przygotować się do udziału w szkoleniu (rozważyć sposób realizacji projektu, zebrać pytania i wątpliwości, itp.).

Szkolenie odbędzie się w siedzibie departamentu, III piętro, salka 318, ul. Szyperska 14, Poznań.

Ilość miejsc jest ograniczona, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń! Należy wypełnić formularz on line (proszę wypełnić wszystkie pola i kliknąć „wyślij”). Przy zgłoszeniu należy podać nr wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie jest bezpłatne, ponieważ w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO. 

Data publikacji: 2.11.2011 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu