Konferencje - podsumowanie 2007r.

Konferencje regionalne  – podsumowanie pięciu spotkań

926 osób wzięło udział w pięciu konferencjach promujących Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Spotkania w Lesznie, Gnieźnie, Kaliszu, Koninie i Pile zostały pozytywnie ocenione przez słuchaczy.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełniąc funkcję Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym (WRPO), ma obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej poświęconej uruchomieniu nowego programu operacyjnego. Dlatego Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego przygotował cykl konferencji regionalnych, poświęconych promocji WRPO 2007-2013.
Zaproszenie na spotkania skierowano do potencjalnych beneficjentów, m.in.: jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu. Szkolenia odbywały się w ośrodkach subregionalnych, tj. w Lesznie (22 października), Gnieźnie (24 października), Kaliszu (31 października), Koninie (5 listopada) oraz Pile (7 listopada) i cieszyły się dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów Programu. 3 grudnia br. zaplanowano ostatnie spotkanie  w Poznaniu.

Leszno
Konferencję w Lesznie otworzyli wicemarszałek województwa Leszek Wojtasiak i starosta leszczyński Krzysztof Benedykt Piwoński. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej (DPR) Urzędu Marszałkowskiego Grzegorz Potrzebowski przedstawił nową perspektywę finansową w ramach WRPO na lata 2007-2013. – Priorytety II, IV, V, VI. Grupy beneficjentów, typy projektów, tryb składania wniosków, wzory wniosków – omówił zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego (DWP) Radosław Krawczykowski. Robert Złotek z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) przedstawił natomiast Priorytet III. Środowisko przyrodnicze. Na zakończenie spotkania Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw scharakteryzował Omar Saoudi, dyrektor Departamentu Gospodarki.

Gniezno
Uczestnicy konferencji w Hotelu „Nest” w Gnieźnie zostali przywitani przez wicemarszałka województwa Leszka Wojtasiaka oraz starostę gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego. Nowa perspektywa finansowa w ramach WRPO na lata 2007-2013 została omówiona przez Pawła Suchaneckiego, zastępcę dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. Radosław Krawczykowski z DWP podobnie jak w Lesznie, przedstawił działania WRPO w zakresie priorytetu II, IV, V, VI. Priorytet III. Środowisko przyrodnicze zaprezentował Paweł Stanek z WFOŚiGW. Jadwiga Twardowska i Marcin Pilarczyk z Departamentu Gospodarki, omówili natomiast zagadnienia interesujące przede wszystkim przedsiębiorców, tj. Priorytet I.

Załączniki:

Prezentacja - Departament Gospodarki

Prezentacja - Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Prezentacja - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prezentacja - Departament Polityki Regionalnej

 

GALERIE

Konferencje regionalne – podsumowanie pięciu spotkań