3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Szkolenia - 2008 rok

  Podsumowujemy szkolenia dla beneficjentów

  Ponad 1000 osób: przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz pracowników Punktów informacyjnych WRPO, wzięło udział w szkoleniach pt. „Nowe perspektywy w ramach WRPO na lata 2007-2013”. Spotkania odbywały się w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i w Poznaniu.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniąc funkcję Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (WRPO), ma obowiązek przeprowadzenia cyklu szkoleń poświęconych uruchomieniu nowego programu operacyjnego. Zakłada się, że system wdrażania WRPO będzie przejrzysty i zrozumiały dla beneficjentów. Dlatego też w lutym i marcu 2008r. Departament Polityki Regionalnej zorganizował cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Programu. Spotkania mają przybliżyć beneficjentom mechanizmy nowego okresu programowania: typy projektów, kryteria kwalifikowalności wydatków, kryteria wyboru projektów oraz tryb składania i wzory wniosków o dofinansowanie.

  Dla firm i JST
  Pierwszy cykl szkoleń skierowano dla mikroprzedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dlatego że w lutym i marcu ogłoszono pierwsze konkursy w ramach WRPO (informacja na stronie obok). Uczestnicy spotkań, które odbywały się w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i w Poznaniu, poznali m.in.: wytyczne horyzontalne w zakresie realizacji projektów, procedurę konkursową wyboru wniosków o dofinansowanie, zapisy dokumentów programowych, kryteria wyboru projektów, wytyczne do studium wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej, wytyczne dotyczące podpisywania umów dla projektów wybranych do dofinansowania w ramach WRPO. Ponadto udział w szkoleniu ma ułatwić beneficjentom wypełnianie wniosków preselekcyjnych oraz właściwych wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami, a także opracowanie biznesplanu.

  Ankiety i uwagi
  Wszystkie szkolenia przebiegały według podobnego programu, zmieniali się tylko prelegenci, w zależności od tego, czy tematyka obejmowała inwestycje drogowe czy też dotacje dla przedsiębiorców. Szkolenia miały charakter warsztatowy, tzn. uczestnicy mogli zadawać pytania w trakcie prezentacji. Kilka spotkań zakończyło się też ciekawą dyskusją, bo słuchacze zgłosili wiele pytań i wątpliwości dotyczących funduszy unijnych.
  Uczestnicy szkolenia wypełniali dwa rodzaje ankiet. Pierwsze oceniały konferencję (miejsce, tematykę, jakość prezentacji, itp.), natomiast druga ankieta jest podstawą do przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych beneficjentów Programu. Wstępna analiza wskazuje, że spotkania zostały pozytywnie ocenione przez słuchaczy. Natomiast zestawienie potrzeb szkoleniowych potwierdza, że potrzebne są dalsze szkolenia z zakresu pisania studium wykonalności projektów (analiza finansowa) oraz opracowania biznesplanu.

  Według harmonogramu
  Wszystkie szkolenia były bezpłatne dla uczestników, ponieważ są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej WRPO. Następnym etapem będą szkolenia tematyczne (planowane w drugim kwartale 2008r.) skierowane do przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkania poprzedzą kolejne konkursy ogłaszane zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zarząd Województwa. Wszelkie szczegółowe informacje na temat szkoleń są opublikowane na stronie internetowej www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl

  Kilka zdjęć ze szkoleń oraz prezentacje (do pobrania) znajduja się w załącznikach do informacji: http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/portal.php?ma=wrpo&aid=news&news=120420993047c6c90a0bee4

  Autor: Piotr Ratajczak
  Data publikacji: 05.03.2008r.
  Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  październik 2019
  N P W Ś C Pt S
  29 30 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14718483

  Odwiedza nas 241 gości oraz 0 użytkowników.