Szkolenia z zakresu wypełniania wniosku beneficjenta o płatność - 14 i 18 czerwca 2010 r.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza  do udziału w dwóch szkoleniach dla beneficjentów WRPO, pt.: Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność. UWAGA! Limit miejsc na szkolenia - został wyczerpany!

Szkolenie ma charakter warsztatowy i skierowane jest do beneficjentów projektów infrastrukturalnych – Priorytety II, IV, V i VI WRPO. W szkoleniu winni wziąć udział pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu (pracownicy merytoryczni). Uczestnicy winni przygotować się do udziału w szkoleniu oraz zapoznać z nową Instrukcją do Wniosku Beneficjenta o płatność oraz nowym formularzem Wniosku. Dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Płatności i zaliczki.

Szkolenie odbędzie się w dniach 14 i 18 czerwca br., w godz. 9:00-13:00, w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Należy wypełnić formularz on line (wypełnić wszystkie pola, w tym nr wniosku o dofinansowanie i kliknąć „wyślij”).

Szkolenie jest bezpłatne, ponieważ w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Data publikacji: 21.05.2010r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu